« Terug / Paard / Verzorgingsproducten voor paarden / Hoefverzorging / Behandelproducten Rotstraal

Horze straal verzorgingsgel, 125ml

Adviesprijs: -17% korting
€ 9,99
Adviesprijs: € 11,99
Prijs is inclusief BTW Excl. verzendkosten
0.125 l (€ 79,92 / l)
Bespaar tot 60 % op lente- en zomerartikelen
+ EXTRA 19 % korting op Horze & B Vertigo
+ EXTRA 9 % korting op andere merken
Kopieer code: SUN-DEAL
€ 79,- is het minimum bestelbedrag. Kan niet gecombineerd worden met andere kortingen. Als je één of enkele producten retourneert, storten we de afgeprijsde prijs van het geretourneerde product terug. Geldt niet voor uitgesloten producten (informatie op de productpagina). Geldig tot en met 22.07.2024.
Kleur: Ether (Light Blue)
Ether Horze straal verzorgingsgel, 125ml
Eén maat voor iedereen
Horze logo
Verzending Door Horze
Geen verzendkosten
Gratis verzending voor alle bestellingen van meer dan 99
 30 dagen retourbeleid
Belangrijke informatie
GHS02 GHS07 GHS09
Gevarenaanduidingscode (H-code)
 • H225 - Licht ontvlambare vloeistof en damp.
 • H315 - Veroorzaakt huidirritatie.
 • H319 - Veroorzaakt ernstige oogirritatie.
 • H317 - Kan een allergische huidreactie veroorzaken.
 • H336 - Kan slaperigheid of duizeligheid veroorzaken.
 • H411 - Giftig voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen.
Preventieve code (P-code)
 • P102 - Buiten het bereik van kinderen houden.
 • P210 - Verwijderd houden van warmte, hete oppervlakken, vonken, open vuur en andere ontstekingsbronnen. Niet roken.
 • P233 - In goed gesloten verpakking bewaren.
 • P271 - Alleen buiten of in een goed geventileerde ruimte gebruiken.
 • P280 - Beschermende handschoenen/beschermende kleding/oogbescherming/gelaatsbescherming dragen.
 • P303 - BIJ CONTACT MET DE HUID (of het haar):
 • P305 - BIJ CONTACT MET DE OGEN:
 • P312 - Bij onwel voelen een ANTIGIFCENTRUM/arts/… raadplegen.
 • P338 - Contactlenzen verwijderen, indien mogelijk. Blijven spoelen.
 • P351 - Voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten.
 • P353 - Huid met water afspoelen [of afdouchen].
 • P361 - Verontreinigde kleding onmiddellijk uittrekken.
 • P362 - Verontreinigde kleding uittrekken en wassen alvorens deze opnieuw te gebruiken.
 • P391 - Gelekte/gemorste stof opruimen.
 • P405 - Achter slot bewaren.
 • P501 - Inhoud/verpakking afvoeren naar ...

Beschrijving

De Horze verzorgingsgel voor de straal houdt de straal droog en beschermt deze tegen externe invloeden.

Heeft je paard de neiging om vochtige hoeven te hebben of een stinkende straal, wat een teken van spruw kan zijn? Met de Horze verzorgingsgel voor de straal kan je deze onderhouden en droog houden, en daarmee beschermen tegen invloeden van buitenaf.

Eigenschappen:

 • Verzorging voor de straal
 • Eenvoudig in gebruik
 • Beschermt tegen externe invloeden
 • Kan worden gebruikt bij gevoeligheid voor spruw

Technische omschrijving:

Ingrediënten: Isopropyl Alcohol, Kopernaftaleen-2-carboxylaat, Propyleenglycol, Silica, Thymus vulgaris, Eugenia caryophyllus bladolie. Indicaties: Inademing kan irritatie van de luchtwegen en slijmvliezen veroorzaken. Op een koele plaats bewarenuit de buurt van licht. Bevat: Isopropanol; Kruidnagel extract; Linalool; Carvacrol. Gevarenaanduidingscode: Licht ontvlambare vloeistof en damp. Veroorzaakt huidirritatie. Kan een allergische huidreactie veroorza-ken. Veroorzaakt ernstige oogirritatie. Kan slaperigheid of duizeligheid veroorzaken. Giftig voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen. Preventieve code: Buiten het bereik van kinderen houden. Verwijderd houden van warmte, hete oppervlakken, vonken, open vuur en andere ontstekingsbronnen. Niet roken. In goed gesloten verpakking bewaren. Alleen buiten of in een goed geventileerde ruimte gebruiken. Voorkom lozing in het milieu. Beschermende handschoenen/beschermende kleding/oogbescherming/gelaatsbescherming dragen. BIJ CONTACT MET DE HUID (of het haar): verontreinigde kleding onmiddellijk uittrekken. Huid met water afspoelen [of afdouchen]. BIJ CONTACT MET DE OGEN: voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk; blijven spoelen. Bij onwel voelen een ANTIGIFCENTRUM/arts/... raadplegen. Verontreinigde kleding uittrekken en wassen alvorens deze opnieuw te gebruiken. Gelekte/gemorste stof opruimen. Achter slot bewaren. Inhoud/verpakking afvoeren Gooi probleemafval weg.

Artikelnr.: 25363

Lees recensies:

Dit product heeft nog geen recensies. Help ons en andere klanten door een recensie te schrijven.

Kleur: